Iznajmljivanje

Kontakt


Zašto da unajmite opremu?

Bez velikih inicijalnih ulaganja dobijate na korištenje vrhunsku opremu i usluge održavanja prema standardima proizvođača. Pratimo vaše potrebe i brinemo da uvijek imate opremu koja zadovoljava potrebe poslovanja.

U cijeni iznajmljivanja uređaja naši korisnici dobijaju potpunu servisnu uslugu, sve potrebne rezervne dijelove za rad uređaja, kao i dovoljne količine potrošnog materijala. Vaša jedina briga je štampanje, o svemu ostalom brine Vaš Emado Team.

Gdje odlazi vaš novac? Da li postoji bolje rješenje ispisa dokumenata koje će zaista biti u službi poboljšanja vašeg poslovanja ? Naše dugogodišnje iskustvo i brojna uspješna rješenja sličnih problema ukazuju na to da u svakom okruženju postoji veliki prostor za novi način razmišljanja o produkciji poslovnih dokumenata. Na ovaj način se postižu velike finansijske uštede kao i poboljšanje poslovanja.

Često se dešava da troškovi potrošnog materijala uveliko nadmaše cijenu uređaja, dok stalni kvarovi i nefunkcionalnost te troškove još više povečavaju. Dodamo li još i to da većina kompanija nema tačne podatke koliki su troškovi ispisne opreme, lako je pretpostaviti da se ti troškovi konstantno uvećavaju i predstavljau kočnicu u razvoju kompanija.

Vrijeme je da stavite trošove pod kontrolu. Detaljnom analizom i optimizacijom troškovi postaju vidljivi te je lako raditi na njihovom umanjenju.

Analizom dolazimo do tačnih troškova, čak i onih skrivenih. Kada troškovi i njihovi uzroci postanu vidljivi, uzimajući u obzir potrebe korisnika izradimo prijedlog modela ispisne infrastrukture koja će umanjiti troškove, podići efikasnost poslovanja te umanjiti negativan uticaj na okolinu. U svakom slučaju analiza i optimizacija pružaju mnoge praktične prednosti.

Kontaktirajte nas i mi ćemo vam pomoći da otkrijete potencijale uštede i povećanja efikasnosti u vašoj ispisnoj infrastrukturi. Pomoći ćemo vam da smanjite troškove, povećate efikasnost, poboljšate kvalitet dokumenata te povečate zadovoljstvo uposlenika i kupaca.

 

 

Pitanja i odgovori

Pročitajte brze odgovore na često postavljena pitanja o iznajmljivanju opreme.

Bez velikih inicijalnih ulaganja dobijate na korištenje vrhunsku opremu i usluge održavanja prema standardima proizvođača.

U cijeni iznajmljivanja uređaja naši korisnici dobijaju potpunu servisnu uslugu, sve potrebne rezervne dijelove za rad uređaja, kao i dovoljne količine potrošnog materijala.

Vrijeme je da stavite trošove pod kontrolu. Detaljnom analizom i optimizacijom troškovi postaju vidljivi te je lako raditi na njihovom umanjenju.

Analizom dolazimo do tačnih troškova, čak i onih skrivenih. Kada troškovi i njihovi uzroci postanu vidljivi, uzimajući u obzir potrebe korisnika izradimo prijedlog modela ispisne infrastrukture koja će umanjiti troškove, podići efikasnost poslovanja te umanjiti negativan uticaj na okolinu.