Potrošni materijal

Kontakt


Potrošni materijal

Optimum performansi Vaših uređaja na našem lageru imamo uvijek spremne dovoljne količine potrošnog materijala. Brza isporuka, kvalitet i povoljne cijene su ono što nas izvaja od drugih ponuđača potrošnog materijala na tržištu.

Naša ponuda originalnog i kompatibilnog potrošnog materijala obezbjeđuje Vam logistiku prema pravilima vaše kompanije.

Ako su u pitanju kompatibilni potrošni materijali, Emado d.o.o. vrši konstantnu selekciju proizvođača prema ispunjenim standardima kvalitete, što obezbjeđuje kvalitet i dugotrajnost koja se dobija upotrebom originalnog potrošnog materijala.

 

 

Pitanja i odgovori

Pročitajte brze odgovore na često postavljena pitanja.

Bez velikih inicijalnih ulaganja dobijate na korištenje vrhunsku opremu i usluge održavanja prema standardima proizvođača.

U cijeni iznajmljivanja uređaja naši korisnici dobijaju potpunu servisnu uslugu, sve potrebne rezervne dijelove za rad uređaja, kao i dovoljne količine potrošnog materijala.

Vrijeme je da stavite trošove pod kontrolu. Detaljnom analizom i optimizacijom troškovi postaju vidljivi te je lako raditi na njihovom umanjenju.

Analizom dolazimo do tačnih troškova, čak i onih skrivenih. Kada troškovi i njihovi uzroci postanu vidljivi, uzimajući u obzir potrebe korisnika izradimo prijedlog modela ispisne infrastrukture koja će umanjiti troškove, podići efikasnost poslovanja te umanjiti negativan uticaj na okolinu.