O Nama

Kontakt


Ideja o stvaranju firme koja će partnerskim odnosom prema svojim korisnicima realizovati projekte sa konačnim ishodom stvarno vidljive uštede u segmentu uredskog ispisa rođena je u novembru 2013. godine.

Implementacijom modernih hardverskih i softverskih rješenja u Vašem poslovnom okruženju sistemski vršimo rješavanje vaših problema u poslovanju sa dokumentima, a u sferi integracije ispisnih sistema nudimo najmodernija rješenja. Naš mladi, ali iskusni tim garant je za proaktivno djelovanje i realizaciju najsloženijih projekata i rješavanje svih situacija sa kojim se korisnici susreću prilikom uredskog poslovanja.

Vršimo konstantno ulaganje u razvoj sistema poslovanja, kao i u adekvatnu obuku zaposlenog osoblja. Bez obzira na činjenicu što smo mlada firma u razvoju, naš način poslovanja doveo nas je do statusa partnera za Bosnu i Hercegovinu renomiranih proizvođača Konica Minolta, Kyocera Document Solutions, Perihard i IQ Solutions.

Ono što nas izdvaja od konkurencije je profesionalan pristup našim korisnicima i njihovim potrebama.

Vršimo konstantno ulaganje u razvoj sistema poslovanja, kao i u adekvatnu obuku zaposlenog osoblja. Bez obzira na činjenicu što smo mlada firma u razvoju, naš način poslovanja doveo nas je do statusa partnera za Bosnu i Hercegovinu renomiranih proizvođača Konica Minolta, Kyocera Document Solutions, Perihard i IQ Solutions.

Ono što nas izdvaja od konkurencije je profesionalan pristup našim korisnicima i njihovim potrebama.