Stručno osoblje

Kontakt

Naše stalno usavršavanje i obuka tehničkog i prodajnog osoblja je vaša prednost i garancija da se uvijek možete pouzdati u nas kao stručnog i pouzdanog partnera. Ulaganjem u stručnost i osposobljenost uposlenika obezbjeđujemo kvalitet i vrhunski nivo naših usluga.

Da bismo obezbijedili da vaše poslovanje i rad sa dokumentima teku bez prekida, tu je naša dobro organizovana logistička podrška. Planiranje uvijek dovoljnih količina rezervnih dijelova i potrošnog materijala te saradnja sa vrhunskim kurirskim servisima i sopstvena isporuka su garancija kontinuiteta rada vaše opreme.

Naše usluge vam dodatno umanjuju i troškove skladištenja tonera, papira i ostalog potrebnog materijala. Prema analizama, stepenu upotrebe uređaja i dostupnim informacijama uvijek planiramo potrebne zalihe koje mogu ispuniti potrebe naše klijentele. Na taj način rasterećujemo vaš prijeko potreban prostor i resurse.

Analizom dolazimo do tačnih troškova, čak i onih skrivenih. Kada troškovi i njihovi uzroci postanu vidljivi, uzimajući u obzir potrebe korisnika izradimo prijedlog modela ispisne infrastrukture koja će umanjiti troškove, podići efikasnost poslovanja te umanjiti negativan uticaj na okolinu. U svakom slučaju analiza i optimizacija pružaju mnoge praktične prednosti.

Kontaktirajte nas i mi ćemo vam pomoći da otkrijete potencijale uštede i povećanja efikasnosti u vašoj ispisnoj infrastrukturi. Pomoći ćemo vam da smanjite troškove, povećate efikasnost, poboljšate kvalitet dokumenata te povečate zadovoljstvo uposlenika i kupaca.Iznajmljivanje

U principu, jedan instalirani uređaj bi mogao zamjeniti sve postojeće (kopir/printer/skener/faks) u Vašim uredima i na taj način Vama obezbijediti uštede. Uređaj bi koristili svi uposlenici i imali bi tačan uvid u potrošnju potrošnog materijala (tonera, papira,…).

U koliko se odlučite da od nas iznajmite jedan ovakav uređaj naša obaveza je da Vam isti dostavimo i instaliramo, izvršimo obuku korisnika, dostavljamo tonere, servisiramo u slučaju nekog kvara i sl. Dakle, Vaš jedini trošak je papir, a ostalo je uračunato u cijenu.

Prodaja

Također Vi možete i kupiti jedan ovakav uređaj, a mi smo spremni ponuditi Vam tonere (orginalne ili kvalitetne zamjenske), kako i servisne usluge za već postojeću opremu.

U koliko ste zainteresovani za naše usluge predlažemo da nam odobrite kratki termin za sastanak, na kojem bi smo definisali Vaše potrebe za naše usluge.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Molimo Vas da budete slobodni da nas kontaktirate.